Olika syn på lagförslag om varmvattenmätning

Annons
IMD

Det finns en samsyn bland fastighetsägarna om att lagkrav på värmemätning är negativt. Men för varmvattenmätning är enigheten inte lika total.

I EU:s energieffektiviseringsdirektiv ställs det bland annat krav på mätning av värme och varmvatten. När det gäller värmemätning vill Sveriges Fastighetsägare och Sabo inte ha någon lagstiftning. Man menar att det saknar lönsamhet, samtidigt som incitamenten för fastighetsägaren att spara värmeenergi minskar. I fallet varmvattenmätning är dock inte enigheten lika stor.

Fastighetsägarna Sverige är helt negativa till förslaget kring mätning av värme och varmvatten, medan Sabo är något mildare. Therese Rydstedt, energiexpert hos Sabo, konstaterar att fler och fler av organisationens medlemmar satsar på mätning och debitering av varmvatten.
- Om investeringen lönar sig eller ej beror på hur mycket överförbrukning fastigheterna har samt på förhandlingen med Hyresgästföreningen lokalt.  Man kommer överens om en normalförbrukning, vanligen 0,35-0,4 kubikmeter per kvadratmeter och år.

Enligt Therese Rydstedt har de medlemmar som använder varmvattenmätning noterat en besparing på mellan 15 och 30 procent. Vissa fastigheter förbrukar dock väldigt lite varmvatten och då blir IMD aldrig lönsamt.
- Det ska inte vara lagkrav på installation av varmvattenmätning i det befintliga beståndet, men vi ser inga problem med att kräva det i nyproduktionen, säger hon.

En helt annan inställning finns hos Fastighetsägarna Sverige, där Yogesh Kumar är miljöchef.
Mätning av varmvatten ska ha sin utgångspunkt i kostnadseffektivitet, säger han.
Enligt Yogesh Kumar är erfarenheterna av varmvattenmätning negativa och några av förbundets medlemmar, som införde IMD, har avskaffat det.
- De som tagit bort mätutrustningen har återgått till de fördelningsnycklar mellan lägenheter som vi använt i alla tider och som fungerat bra. Det man inte tänker på när man vill ha varmvattenmätning är administrations- och underhållskostnaderna som årligen kan uppgå till flera hundra kronor, som ska betalas av eventuell minskad varmvattenanvändning, konstaterar han.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 5-2014 sid 9

 

Fakta

Fakta IMD

Den svenska regeringen har i sin proposition angivit att krav på IMD av värme, kyla, el och varmvatten endast ska ställas när det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Boverket har i uppdrag att utreda under vilka omständigheter IMD kan krävas. Delar av utredningen ska vara klara i höst.

Annons