Ökad badaktivitet ger mer korrision

Annons

Ökat publiktryck på badanläggningarna har lett till ökad saltkoncentration i badvattnet. Detta leder i sin tur till korrosion, som kan förstöra en plattvärmeväxlare inom ett år.

korrosion_webb2.jpg Korrosion i värmeväxlare. Ulf Senders, på Swerea Kimab, undersökningar visar att problemen med korrosion i värmeväxlare är stora i svenska simhallar. Foto: Ulf Sender, Swerea Kimab.

En badanläggning är i sig själv en komplicerad enhet, där krav på max- och mintemperaturer och relativ fuktighet ställer stora krav på byggnad och installationsmaterial. Till det kommer att moderna bad ofta utrustas med olika typer av utrustning för badaktiviter, vilka också ökar påverkan på byggnad och installation. Den ökande belastningen har också lett till ökad användning av klor för att hålla bassängvattnet tillräckligt rent. Ett problemområde som korrosionsforskarna identifierat är de plattvärmeväxlare med vilka man återvinner värme. Ulf Sender är seniorforskare hos Swerea Kimab (tidigare Korrosionsinstitutet) och har forskat kring korrosion i badhusmiljöer. - Det finns en ny tendens att badanläggningarna har egen klorproduktion med hjälp av elektrolys, berättar han.Fritt klor Användningen av elektrolys kräver att natriumklorid tillsätts i vattnet, för att få önskad mängd fritt klor via elektrolysförfarandet. Detta leder till ökad saltkoncentration i badvattnet och i atmosfären, vilket kan ställa till problem för både teknisk utrustning och för byggnaden i sig. I en rapport som Ulf Sender skrivit konstateras kraftigt förhöjda halter klorid på både teknisk utrustning och metaller i anslutning till badutrustning (såsom bultar och muttrar till rutschkana och trappa). Han konstaterar att man efter bränder sanerar metallytor, om det mätningar visar på högre halter än 10-20 mikrogram per kvadratcentimeter, med motiveringen att man då slipper betydligt mer kostsamma korrosionsskador i efterhand. De uppmätta värdena i baden är i flera fall hundra gånger högre eller mer, jämfört med det gränsvärde som är acceptabelt.

Rostfritt stål Till detta kommer att det som i vardagligt tal kallas rostfritt stål har visat sig ha dålig härdighet mot de högre salthalterna i badvattnet i kombination med högre temperaturer. Inom installationsområdet är det i särskilt hög grad plattvärmeväxlarna ur vilka man återvinner värme ur badvattnet som drabbas av korrosionsproblem. - Växlarna är oftast tillverkade i en syrafast kvalitet av typ SS 2343 och drabbas av korrosion på grund av den förhöjda salthalten i badvattnet, badvattentemperaturen och det stora antalet spalter i konstruktionen. Tiden till ett haveri kan som värst vara ett år. Det Ulf Sender understryker som viktigt för att inte korrosionen ska förstöra exempelvis värmeväxlarytorna är att antingen sänka salthalten i badvattnet eller att övergå till plattvärmeväxlare i titan vilka har högre korrosionshärdighet mot höga salthalter i badvattnet. Mark Kretz E&M 2/2010 Två sätt att slippa korrosion:

  • sänk salthalten i badvattnet
  • välj plattvärmeväxlare i titan istället för rostfritt
Annons