Nytt verktyg för innemiljöbedömning

Trots fokus på energifrågan görs också satsningar inom innemiljöområdet. Ett nytt verktyg för bedömning av byggnader finns nu på nätet.

Nu finns ett EU-finansierat verktyg, ”Perfection”, för bedömning av innemiljö tillgängligt på nätet. Verktyget används för att skapa en bild av hur väl en byggnad uppfyller ett antal parametrar, däribland hälsa, komfort, användarvänlighet och hur enkel byggnaden är att sköta.
- Verktyget kan även exporteras till excel och modifieras enligt egna önskemål, säger Jan Desmyter vid Belgiska byggnadsforskningsinstitutet, som utvecklat verktyget.

Totalt vägs 31 parametrar in i bedömningen.
- Vissa siffror saknas, till exempel hur mycket man tjänar på att ha en god arbetsmiljö.
Mer information finns på www.indoorperformance.net där det även finns ett antal exempel att titta närmare på.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 1/2012 sid 10

Annons