Nytt lärarcentrum i Uppsala

Annons

Pedagogikum i Uppsala blir ett nytt centrum för lärarutbildning, pedagogik och psykologi vid Uppsala universitet.

Enligt universitetet är projektets huvudsyften att skapa en gemensam plattform för hela den pedagogiska utvecklingen vid Uppsala universitet.

Idag är alla de enheter vid universitet som på olika sätt arbetar med pedagogik utspridda över hela Uppsala. Byggprojektet ska skapa ett gemensamt campus för dessa enheter. Nya samarbeten kommer att möjliggöras genom den fysiska närhet som kommer att uppnås mellan både enheter inom Pedagogikum men också mellan Pedagogikum, Institutionen för psykologi och andra delar av universitetet.

Första etappen bildar en L-formad struktur med tre husgavlar som vetter mot Norbyvägen. 
Både forskning och utbildning kommer att bedrivas i den drygt 25 000 m2 stora byggnaden, som beräknas stå färdig i december 2009. Här kommer 2500 studenter och 400 anställda att verka.
I en eventuell andra etapp finns planer på en tillbyggnad av huset med ytterligare två flyglar, ca 10 000 m².

Projekteringsledning:  Arosgruppen Arkitekter AB
Konstruktör: Knut Jönson Ingenjörsbyrå AB
VVS-konsult: PB Teknik
El-konsult: Uppsala Elkonsult AB
Styr-konsult: PQR Styr AB
VVS-, el och sprinklerinstallatör: Bravida

Mark Kretz

Annons