Nytt kompetenscenter för innemiljö

Forskare i Umeå vill skapa ett nytt nationellt kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa. Målet är att samla kompetens om innemiljö på ett ställe efter finländsk modell.

Konceptet för hur kompetenscentret för innemiljö ska fungera har utarbetats av en arbetsgrupp och ska presenteras under en workshop för bland andra riksdagspolitiker i Stockholm den 30 maj. Dit kommer även programchefen för finska Fukt- och mögeltalkot, som drivs av Miljöministeriet, för att berätta hur vårt grannland tagit sig an innemiljöproblematiken.
- Vi lägger mycket pengar på forskning om uteluft, men de flesta människor i Sverige tillbringar 90 procent av sin tid inomhus. Därför bör vi satsa mer på att undersöka hur inomhusmiljön kan förbättras, så att vi får friska människor i friska hus, säger Stina Lindström, projektsamordnare vid Umeå universitet.

Sedan några år tillbaka finns ett regionalt centrum för inomhusmiljö och hälsa i Umeå. Centret byggdes upp tillsammans med yrkeshögskolan Novia i Finland inom ramen för ett EU-projekt. Erfarenheterna ledde till att idén om ett nationellt kompetenscentrum presenterades för sakkunniga och myndighetspersoner i juni förra året.
- Vi arbetar nu för att centret ska bli statligt finansierat, eftersom det handlar om ett nationellt problem, säger Stina Lindström.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2013 sidan 12

 

Annons