Nytt centrum för textila luftfilter bildat

Annons

 Textila luftfilter får nytt centrum i Borås. Centrumet ska arbeta både nationellt och internationellt.

Ett nationellt kompetenscentrum för luftfilter med fokus på textila material ska bildas med bas i Borås. Bakom satsningen står Swerea IVF, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Högskolan i Borås.

Bakgrunden är det faktum att Sverige har en stark position inom luftrening och har många aktörer, samt att Borås är platsen för både filterforskning hos SP men också textilforskning vid Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

Kompetenscentrum Luftfilter, som det ska kallas, ska verka främst nationellt men med internationella kontakter. Några mål med arbetet är bland annat att stödja svensk filter- och textilindustri att utveckla innovativa produkter som är kommersiellt gångbara samt skapa, tillämpa och sprida kunskap om filtermaterial genom utbildning och kunskapsöverföring.
Mark Kretz, Energi & Miljö nr 9/2011 sid 16

Annons