Nytt blygränsvärde dröjer

Det kommer att dröja innan BBR:s gränsvärden för bly i tappvatten ändras. Nyligen bestämde Boverket att lägga arbetet med avsnittet som handlar om bland annat detta på is.

Tappvattenarmatur. Ett förslag som ges i Boverkets konsekvensutredning av nya BBR är att gränsvärdet för bly i vatten från armaturer ska sänkas från nuvarande 20 till 5 mikrogram, enligt testmetoden NKB4. Antingen ska tillverkarna följa NKB4-metoden (produkttest) eller SS-EN 15664-1 (materialtest).

Svensk Armaturindustri reagerade på förslaget i sitt remissvar och ansåg att omställningen för att uppfylla de nya kraven skulle bli för snabb. Omställningen till nya produktionsmetoder och nya material skulle också medföra stora kostnader. Totalt skulle slutpriset för konsumenten riskera att öka med mellan 50 och 70 procent.
Nu får alltså industrin längre tid på sig att ställa om. På grund av ett regeringsuppdrag gällande studentbostäder har Boverket beslutat att lägga arbetet med avsnitten 6 och 8 i BBR, där tappvattenarmaturer ingår, på is tillsvidare.
- Fördelen är att vi nu får mer tid att arbeta med testmetoderna. Ur hälsosynpunkt är det alltid bäst att spola tills vattnet blir kallt innan man dricker det, säger Bertil Jönsson på Boverket.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 12/2012 sidan 14

Annons