Nya regler för fjärrvärme

Annons

Regeringen har i en proposition föreslagit nya regler för mätning, rapportering och debitering av fjärrvärme.

Bland annat föreslås att debiteringen av fjärrvärmekunderna bara ska få baseras på uppmätt förbrukning. I dag sker ofta preliminärdebitering några gånger per år med en slutlig debitering vid årets slut. Enligt de nya reglerna ska också debiteringen ske minst fyra gånger om året.

Regeringen föreslår även att fjärrvärmebolagen ska bli skyldiga att mäta och rapportera kundernas förbrukning månadsvis. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2015.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 7

Annons