Nya energikrav på remiss

Annons

Nu sänker Boverket högsta tillåtna energianvändning per kvadratmeter och år med 20 kWh tvärs över för ej elvärmda bostadshus.

 Åtminstone om det förslag som nu är på remiss går igenom. De nya kraven är max 130 kWh/kvm, år i klimatzon 3, 110 kWh/kvm, år i zon 2 och 90 kWh/kvm, år i zon 1. Samtidigt ändras kravet på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient från 0,5 till 0,4 W/kvm. Även kraven för lokalbyggnader har ändrats. Remissvaren ska vara inne 14 januari, de nya reglerna börjar gälla 30 september 2012.

Mer information finns på www.boverket.se

Ingar Lindholm, Energi & Miljö 11/2010 sid 7

Annons