Nya borrhålsvärmeväxlare presenterade

Annons

Två nya tekniker för borrhålsvärmeväxlare presenterades vid en internationell, vetenskaplig konferens inom geoenergi. Fortfarande finns frågetecken kring teknikerna.

International Ground Source Heat Pump Association (IGHSPA) höll sin årliga konferens i Denver, Colorado den 28-29 oktober 2010.  Konferensen täckte in samtliga aspekter av markvärmepumpsindustrin, men det fanns två utvecklingar inom borrhålsvärmeväxlare som var av särskilt intresse för författaren.

 

Nanodopad slang

En kanadensisk plasttillverkare, IPL, introducerade en ny slang av högdensitetspolyetylen (HDPE), med nanopartiklar inblandade i materialet. Detta för att höja slangens termiska konduktivitet med 75 procent. Den fyllda slangen, som marknadsförs av IPL under namnet Geoperfomx, finns att tillgå i amerikanska standarddimensioner och diameterkvoten 11. Den har ett större yttre tryckmotstånd än ofyllda HDPE-slangar vid samma dimensioner, men lägre innertrycksklassning. För helt återfyllda borrhål är motståndskraften mot yttre tryck av större vikt än innertrycksklassningen, men för grundvattenfyllda borrhål kan situationen vara den omvända om grundvattennivån i marken är mycket låg.

En numerisk studie som gjorts åt IPL visade att borrhålsdjupet kunde minskas med fyra till tio procent för ett antal borrhålskonfigurationer med en enskild byggnads lastprofil. Vd för IPL Extrusion division, Stéphane Gonthier, anger att prispåslaget för den nano-dopade slangen ligger mellan 60 och 70 procent.

 

Koaxialvärmeväxlare

Den andra intressanta utvecklingen kom från ett österrikiskt företag, Amasond, som nu marknadsför sitt eget borrhålssystem med koaxialvärmeväxlare i Nordamerika. Den yttre slangen är korrugerad för att öka värmeledningen och ytstorleken.  Båda effekterna minskar borrhålets termiska motstånd. Systemet använder även en sorts stick-koppling som har potential att minska installationskostnaden. Företaget anger att kopplingen är till 100 procent läckagesäker, men detta behöver bevisas. Prestandasiffrorna presenterades av företaget i enlighet med Swiss standard SIA 384/6.

Jeffrey Spitler, Professor, OklahomaStateUniversity, Energi & Miljö nr 1 2011 sid 10


Översättning: Signhild Gehlin

 

Annons