Nya ämnen på agendan vid Clima2010

Annons

tomat.jpgDen internationella inneklimatkonferensen Clima 2010 i Antalya bjöd på ett överraskande stort inslag av föredrag om värmepumpar och geoenergi.

Vid tidigare konferenser har energilagring i mark och värmepumpteknik haft en blygsam roll med enstaka föredrag och posters. Denna gång kunde man emellertid lyssna på inte mindre än 22 muntliga presentationer och ytterligare 12 posterpresentationer, indelade i fyra sessioner under konferensens fyra dagar. Även inslag om kombinationen solvärme och värmepumpar, samt tillämpningar med fasomvandlande material (PCM) förekom. Projekten som presenterades kom från många länder världen över. Mer etablerade länder inom värmepumpar och energilagring i mark, som USA, Kanada, Tyskland, Japan och Sverige, presenterade avancerade fallstudier och diskuterade beräkningsmodeller. Länder med mindre erfarenhet visade upp sina första potentialstudier om geotermi och geoenergi.

Sverige var välrepresenterat med bland annat en större forskardelegation från Chalmers och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Seminarierna var genomgående välbesökta vilket visar att installationsbranschen börjat inse att geoenergi och energilagring i allra högsta grad handlar om att skapa god innemiljö och energieffektiva byggnader.

Frankrike – Paraffin i krypgrunden gav svalka I en tre våningar hög kontorsbyggnad i Frankrike där man hade bekymmer med hög värmelast under kontorstid, satte man in PCM-skivor (tunna paket med fasomvandlande material) som väggskikt för att öka byggnadens termiska tröghet. Man monterade även ställningar med PCM-skivor i krypgrunden och lät ventilationsluften passera igenom dessa för att sänka lufttemperaturen. Resultatet blev en betydligt svalare byggnad även under sommaren utan att behöva använda ytterligare kylutrustning. Man konstaterade samtidigt att ska man få ekonomi på det hela är det bättre om PCM-elementen tas med redan i designstadiet av en byggnad. Och att man får en potentiellt betydligt högre effekt av PCM-inslaget om byggnaden inte är termiskt tung redan från början…

Rumänien och Lettland – Knoppande geotermi Rumänien och Lettland är länder med god potential för geotermisk värme. Potentialstudier för de båda länderna visade att geotermi – det vill säga att borra kilometerdjupa borrhål och pumpa upp högtempererat grundvatten från porösa marklager – kan få stor framtida betydelse för ländernas energiförsörjning. Det skulle minska deras beroende av importerad energi och bidra till en ren och miljövänlig energiförsörjning. Framförallt för Lettland är det även en viktig faktor att geotermin inte kräver stor anläggningsyta.

Turkiet – Växthus+akviferlager=glada gurkor och tomater Tjugo procent mer gurkor och tomater och 78% mindre energianvändning blev resultatet när man kopplade samman ett växthus med ett akviferlager i Adana i Turkiet. Den energilagrande kapaciteten hos grundvattnet under växthuset höll tomaterna och gurkorna idealiskt tempererade i både hetta och kyla.

USA - Markvärme i husgrunden Det går att märkbart minska kostnaden för markvärmepumpsystem i lågenergibyggnader genom att lägga markvärmeslangar i dräneringen kring husgrunden. Det visade professor Jeffrey Spitler från Oklahoma State University genom en teoretisk studie. Han och hans kolleger har tagit fram en metod som lämpar sig för både design och energianalys av det han kallar en FHX – foundation heat exchanger. I studien framgår också vilka klimatförhållanden och isoleringsnivåer som är förutsättning för lönsamhet. Professor Spitler fick medhåll från en turkisk professor som ovetande om den amerikanska studien gjort en experimentell studie av ett liknande system i sitt bergshus i Turkiet.

 Av Signhild Gehlin, Energi & Miljö nr 9/2010 sid 60  

Annons