Ny styrteknik fick stöd från Energimyndigheten

En helt ny teknik för styrning av värme har fått låna nästan fem miljoner kronor av Energimyndigheten för kommersialisering.

Energimyndigheten har beslutat att stödja ATC Industrial Group AB (ATC) med nästan fem miljoner kronor för utveckling av innovativ värmestyrningsteknik för villamarknaden.

Företagets ägare har inte alla sin grund i vvs-branschen, utan kommer från helt andra teknikområden och idéerna och erfarenheter, som ligger bakom det patent man tagit, kommer bland annat från avancerad datorforskning och bankvärlden. Teknologin består enkelt uttryckt av en värmestyrningsteknik som minskar energianvändningen utan att påverka inomhuskomforten och ska enkelt kunna integreras med alla typer och fabrikat av kyl- och värmesystem. Genom att systemet på ett adaptivt (självlärande) sätt lär sig hur byggnaden används, fungerar och förändras, kan energianvändningen både anpassas och minska. De ingående delarna i huset är ute- och innegivare och en central mottagare av värden från givarna. Värdena skickas i sin tur via GSM/GPRS till en server till vilken användaren loggar in sig och kan styra innetemperaturen.

- Vi har från början valt att utveckla tekniken för befintliga småhus. Tekniken baseras på trådlös överföring och inte trådbunden teknik eller kundens eget LAN som ju kan gå ner ibland.  Serverkapaciteten finns inte ute hos användarna, vilket förbilligar både installation och drift, säger Trued Holmquist, vd för bolaget.

- På den centrala servern tas en för varje hus unik dynamisk styrkurva fram, som gör att styrningen kan bli mer exakt än de system som används i dag för småhus. Kurvan kommer sedan att anpassa sig efter de eventuella energisparåtgärder som fastighetsägaren kan tänkas göra.

Produkten är ännu inte kommersialiserad, utan kommer att finnas på marknaden först nästa år. En version för kommersiella fastigheter ligger omkring två år bort i tiden.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 5/2013 sidan 10.

 

Annons