Ny nordisk standard för inomhusklimat

Annons

En gemensam nordisk standard för inomhusklimat och ett bedömningsverktyg för hållbara renoveringar kan bli några resultat av ett nytt nordiskt samarbete.

Initiativet till samarbetet kommer från Nordiska ministerrådet, som vill göra det enklare för de nordiska länderna att påverka arbetet med gemensamma standarder i Europa. Ett mål är också att underlätta för företag i byggbranschen att erbjuda sina tjänster på den inre marknaden.

Arbetet med att ta fram en ny standard för inomhusklimat, ett nytt bedömningsverktyg för hållbara renoveringar och produktspecifika regler för miljövarudeklarationer av byggvaror leds av ministerrådets organisation Nordic Innovation. Under sommaren skickades de tre förslagen ut på remiss och svaren ska vara inne senast 13 oktober.

- I arbetet med standarden vill vi till exempel ta fram faktorer för vad som är ett gott inomhusklimat. Kan vi peka ut vilka faktorer som är viktigast i Norden? säger Navid Gohardani, projektledare på SIS.

Samarbetet bedrivs i tre olika projekt där Danmark är projektledare för standarden om inomhusklimat och Norge för verktyget för hållbara renoveringar. Finland projektleder arbetet med ett nytt samsynsdokument med produktspecifika regler för miljövarudeklaration av konstruktionsstål och termisk isolering. Det slutliga arbetet ska presenteras i maj 2015.

Parallellt med det nordiska samarbetet tas en ny svensk standard för energiklassning av byggnader fram. En delstandard om klassning av miljöpåverkan publicerades i augusti. Navid Gohardani tror att standarden kommer att få en viktig roll.

- Så fort man bygger energisnålt blir huset stämplat som lågenergihus eller något liknande. Men ibland vill man kanske inte att det ska kallas för något särskilt, utan att det bara ska vara ett bra hus som följer gängse standard, säger han.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/2014 sidan 10

Fakta

Fakta Tre projekt

Det nordiska samarbetet är indelat i tre projekt:

  • ta fram verktyg för bedömning av renovering av en byggnad
  • skapa en klassificeringsstandard för inomhusklimat för nya och befintliga byggnader
  • ta fram produktspecifika regler för miljövarudeklaration för konstruktionsstål och termisk isolering.
Annons