Ny möjlighet optimera solel

Annons

Nu finns en ny, billig lösning för att optimera solelsanläggningar. Datamodellen presenteras i en rapport från Elforsks program SolEl.

Modellen, som utvecklats av forskaren Joakim Widén vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala, är grunden för ett beräkningsverktyg som kan användas för att optimera både små och stora solelsanläggningar.

Genom att mata in data om exempelvis solinstrålning, elanvändning och priser kan verktyget hjälpa fastighetsägare och elproducenter att optimera storleken på sina solelsinstallationer för olika förhållanden när det gäller förbrukning, geografi och kostnader. Beräkningarna kan göras med siffror timme för timme.
- Även om det tidigare har funnits verktyg för att beräkna solelsanläggningars effektivitet, är det ett stort steg framåt att så här enkelt kunna beräkna både ekonomi och effektivitet utifrån specifika behov och förutsättningar för till exempel en given fastighet, menar Monika Adsten, ansvarig för SolEl-programmet vid Elforsk.

Beräkningsverktyget har redan testats med faktiska data från en planerad storskalig solcellsinstallation i Kungälv. Verktyget ger där precis information om vad, var och hur stor installationen ska vara.

Utöver Ångströmlaboratoriet och SolEl-programmet har Riksbyggen, Högskolan i Gävle och innovationscentret Sustainable Innovation medverkat i utvecklingen av verktyget. Det kallas Solelekonomi 1.0 och finns nu tillgängligt gratis på webben: www.solelprogrammet.se

Marie Granmar

Annons