Ny forskning: Behåll solelen själv

Annons
SOLEL

Nelson Sommerfeldt, KTH, har analyserat svenska bostadsrättsföreningar med solceller och sett att stor egen användning av solelen ger bäst lönsamhet. Återbetalningstiden är ofta längre än vad föreningarna tror.

Du har analyserat mätdata och information från sammanlagt 25 byggnader i tre bostadsrättsföreningar i Göteborg, Linköping och Södertälje som har solceller. Vad visar resultaten? - Bland annat att solceller kan bli en bra investering för svenska bostadsrättsföreningar, men inte alltid så bra som folk tror. Flera som vi har pratat med trodde att återbetalningstiden skulle bli 8 till 15 år, men under mina antaganden kan det bli 15 till 25 år. Solceller kan vara en bra satsning om man inte säljer för mycket el till nätet, och om det går att få något stöd till investeringen.

NelsonSommerfeldtSolceller kan vara en bra affär. Det visar Nelson Sommerfeldts, KTH, studie av tre bostadsrättsföreningar. Foto: Fredrik Stehn

Effekter av olika regeringsstöd ingår i din undersökning. Vad fungerar bäst? - Kapitalbidraget på 35 procent (via Energimyndigheten) ger störst effekt, eftersom man får det direkt. Ovissheten kring budgeten för 2016 gör att vi inte riktigt vet hur det blir i framtiden. Elcertifikat och den planerade nya mikroproduktionslagen, vid försäljning av solel till nätet, kan inte ersätta kapitalbidraget. Stödet skulle behöva trappas ner i etapper, exempelvis fram till 2020, och ligga åtminstone runt 20 procent framöver.

Vad är ert råd till bostadsrättsföreningar som vill satsa på solceller? - Föreningen bör helst använda 80 till 85 procent av den egna solelproduktionen för att maximera lönsamheten. Om man säljer el får man bara NordPool-pris betalt, som kan vara så lite som 25 procent av priset för köpt el. En bra idé är att investera i en anläggning vars sommarproduktion matchar sommarbehovet av el. Att låta solcellerna täcka fastighetselen (ungefär 30 procent av totala elbehovet) verkar vara lönsamt. Sedan är det förstås viktigt att tänka på hur solcellerna är orienterade – helst mot söder, eller mot väster.

Du arbetar också med en analys av Sveriges framtida energisystem och priser. Vad är intressantast där? - Ska kärnkraften återuppbyggas och ska folk producera sin egen el? Nya kärnkraftverk har blivit superdyrt. Just nu bygger exempelvis Storbritannien kärnkraftverk som kommer att ge inmatningstariffer (fastpris) runt 1,1 kr/kWh. Det kan jämföras med kostnaden för solel i Sverige som i dag är cirka 1,4 kr/kWh (utan kapitalbidrag). För varje år som går fortsätter solceller att bli billigare, så snart kan de vara billigaste valet för husägare. Då kommer vi att få se en stor förändring på elmarknaden.

Marie Granmar, Energi & Miljö 3/2015 sidan 25

Fakta

FAKTA: Ekonomisk analys

Mätdata och information från fyra bostadsrättsföreningar ingår i lönsamhetsanalysen som gjorts vid KTH:s institution för energiteknik. Analyser av elproduktion, -användning och -försäljning görs även för fyra föreningar som planerar att skaffa solceller.

Annons