Ny färjehamn för miljarder

Annons
MILJARDPROJEKT

Nya Värtahamnen är ett av Stockholms största projekt med en kostnad runt 2,8 miljarder kronor. Snart invigs de första byggnaderna.

 

Den 16 000 kvadratmeter stora passagerarterminalen i fyra våningar kommer att inrymma avgångs- och ankomsthall, lager, kontorslokaler, kafé och restaurang. Högst upp i terminalen byggs promenadvänliga takterrasser med vidsträckt utsikt över hamninloppet, som är öppna för allmänheten.

 

 

Några byggnader är redan på plats. Till sommaren invigs den stora terminalbyggnaden, som ska hämta värme och kyla från både borrhål, ytvatten och solfångare. Illustration: Stockholms Hamnar

 

Hela terminalbyggnaden ska stå klar nästa sommar, och kommer då att ha direkt anslutning till bussar och taxi. På sikt även till det planerade kvarteret Valparaiso.

 

- Terminalen och hamnen är först ut i den nya stadsdel som kommer att ta form här, berättar projektledare Annica Sveholm hos Stockholms hamnar.

 

Stor vikt läggs vid hamnens miljöanpassning. Fartygen som lägger till här ska få möjlighet att ansluta till starkström, så att de kan stänga av sina motorer under tiden i hamn.

 

Passagerarterminalen, som ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad guld, kommer att få bergvärme från 60 borrhål. Värmepumpar ska använda varmt ytvatten till uppvärmning och kallt djupvatten till kyla. Solfångare kommer att ge värme och varmvatten till byggnaden, och vakuumsolfångare är tänkta att användas för kylning av tilluften. På taket byggs även en solcellsanläggning.

 

- I vår beräknas de tekniska installationerna komma på plats, säger Annica Sveholm.

 

Den 20 oktober invigs piren, den nya 650 meter långa passagerargången, inchecknings- och speditionslinjen, en tullbyggnad, en teknikbyggnad, miljöstationen samt anslutningar till el, vatten och avlopp.

 

Passagerargången byggs till tre av de fem nya kajplatserna. Gången är gjord av en fackverkskonstruktion och glasväggar som ska göra den ljus och luftig att gå i.

 

Nya belysningsmaster är också monterade på Värtapiren. Hamnplanens LED-belysning kommer att styras med en dimmer, som ser till att rätt områden belyses på rätt sätt vid rätt tidpunkt.

 

Den nya piren vilar på 1 012 rörpålar och 840 betongelement som tillsammans bildar ett stort påldäck som till stor del ligger utanför land.

 

Under oktober tas även de två nya färjelägena ytterst på piren i bruk. I samband med det påbörjas arbetet med att fylla igen den inre delen av hamnbassängen. När arbetet med bassängen är klart i slutet av 2016 kommer hela hamnverksamheten att finnas på den nya piren som blir totalt 85 000 kvadratmeter stor.

 

Marie Granmar, publicerad i Energi & Miljö nr 10/2015, sidan 24

Fakta

FAKTA: Nya Värtahamnen

  • Den nya hamnen förväntas vara helt klar vid årsskiftet 2016/17
  • Utbyggt område i vattnet blir 85 000 kvadratmeter
  • Hamnen får fem kajplatser och totalt 1 200 meter kaj
  • Kostnaden för nya Värtapiren, passagerarterminalen och infrastrukturförbättringar är 2,8 miljarder kronor
Annons