Ny chans för nettodebitering

Annons

Nu på torsdag (18 februari) väntas riksdagen besluta om regeringens kritiserade förslag till nya regler för förnybar elproduktion. Nettodebitering saknas i förslaget, men kan få en ny chans i och med att en ny utredning tillsätts.

Regeringen har till slut tagit till sig av kritiken mot förslaget till nya regler för elanvändare med egen elproduktion, som vill sälja el. Energimarknadsinspektionen har nu fått i uppdrag att utreda om så kallad nettodebitering kan införas. Det vill säga att inlevererad el ska avräknas mot köpt el. Regeringens tidigare utredare professor Lennart Söder på KTH föreslog just detta i sin nätanslutningsutredning men då nappade inte regeringen på förslaget. Även elbranschen företrädd av Svensk Energi och leverantörer av utrustning för mikrogenerering är för nettodebitering. Den nya utredningen ska vara klar till 1 november 2010.

Men imorgon torsdag väntas riksdagen besluta om regeringens nuvarande förslag på ”Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion” som inte är så enkla.

Reglerna innebär bland annat att vissa elanvändare inte ska behöva betala nätavgift för sin inmatning. Det gäller användare som har ett säkringsabonnemang på högst 63 ampere och som producerar el som kan matas in med en effekt om högst 43,5 kilowatt. Det innebär en kostnadsminskning med cirka 3 000 kronor per år. Men den regeln gäller bara under förutsättning att inköpet av el för personen eller företaget i fråga är större än försäljningen av el under ett kalenderår. Och frågan är hur det ska kontrolleras.

- Vi uppfattar inte de här reglerna som en förenkling. Våra medlemsföretag hamnar i en konstig polisroll som inte är önskvärd, när de ska kontrollera att inte mer el säljs än köps. Vi hade hellre sett en nettoavräkning, säger Annika Lindahl på Svensk Energi.

Enligt de nu antagna reglerna som ska börja gälla från 1 april 2010 är nätföretagen dessutom skyldiga att installera timmätare med tillhörande insamlingsutrustning i elproducentens inmatningspunkt men får inte debitera elproducenten kostnaden för detta. Kostnaden får nätbolagen ta ut på hela elkundskollektivet.

Den som levererar el från sitt lilla vindkraftverk eller solceller kan med de nya reglerna inte med säkerhet få betalt för den el som levereras. Det kan bara ske om han eller hon lyckas träffa avtal med sitt ordinarie elleverantör om detta. Så än så länge är mikroproduktion av el ingen lönande affär.

Lars Eriksson
Energi & Miljö 3/2010
(utkommer 19 mars)

Annons