Ny besparing i gammal gård

BYGDEGÅRD

Runt 20 procent minskad energianvändning förväntas det bli i 30 småländska bygdegårdar, Folketshus- och skolbyggnader som deltagit i en energikartläggning. Nyligen avslutades projektet där samlingslokaler i Värnamo, Ljungby, Växjö, Markaryd, Alvesta och Älmhult fått upp till 60 000 kronor i stöd vardera för att genomföra energisparåtgärder.

Företaget TH Energiteknik har gjort energikartläggningen på uppdrag av EU-initierade utvecklingsprogrammet Leader Linné i Alvesta. Bland åtgärderna fanns tätning av fönster, byte av termostater och tappvattenkranar samt byte av glödlampor till LED.

Norra skolan i Bredaryd har fått sin energianvändning kartlagd. Foto Mathias HaglundNorra skolan i Bredaryd har fått sin energianvändning kartlagd. Foto: Mathias Haglund

Några av bygdegårdarna planerar nu ytterligare investeringar i exempelvis byte till energieffektiva fönster och nytt uppvärmningssystem med luft-luftvärmepump. Om två år ska resultaten av åtgärderna följas upp. Förhoppningen är att bygdegårdarna både får bättre inneklimat och minskade energikostnader.

- Det här är jätteviktigt för oss som bor på landet – det gör att bygden kan fortsätta leva utan bidrag, säger Tord Hedgren på TH Energiteknik.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1-2 sid 10