Nu ska BRF-skrifter bli tillgängliga

Helena Klein, LTH, har startat ett projekt för att scanna in 4 000 skrifter från Byggforskningsrådet (BFR). Hon arbetar som administratör och bibliotekarie på Avdelningen för Byggnadsmaterial vid Lunds Universitet.

Varför har du börjat scanna in BFR-skrifter?
- Eftersom vi ärvt hela samlingen, komplett från första rapporten 1944, så var det mer eller mindre självklart att den borde tillgängliggöras på något sätt. Många av Byggforskningsrådets skrifter efterfrågas fortfarande och andra kanske återupptäcks på nytt, om man lättare kan hitta och få tag på dem. Men eftersom antalet skrifter uppgår till över 4000 är det i dagsläget inte realistiskt att scanna alla.

Hur långt har du kommit?
- I projektet var avsikten att först inventera och samla alla utgivna skrifter i en webbdatabas, och koppla samman med Libris, som är de svenska bibliotekens gemensamma bibliotekskatalog, där de redan finns registrerade. För att öka tillgängligheten ytterligare förses varje enskild skrift med sammanfattningar och korta referat. Under våren 2013 beräknas det mesta arbetet vara klart, och påbörjandet av att välja ut skrifter som scannas har redan startat.

Hur finansieras projektet?
- Jag tog kontakt med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och på det sättet har jag fått ett bidrag för en första omgång. Innan dess har kontakt tagits med Formas om upphovsrätten.

Hur långt räcker pengarna?
- Med det vi fått hittills tror jag att vi kan få ett drygt 50-tal inscannade, varav hälften redan har gjorts eller är på gång. Men alla är välkomna att hjälpa till, inte minst författarna själva. Då kan vi lägga in deras PDF-filer i databasen.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1/2013 sidan 12

Annons