Nollenergihus klara i höst

Till hösten är det inflyttning i två ovanliga småhus i Lund. De ska generera mer energi än vad de förbrukar utslaget över året.

Fasad-Sydväst

Ett av de två Lundahusen. Illustration: Johannes Igelström

Två småhus som uppfyller kriterierna för så kallade nollenergihus håller på att uppföras i Lund. Begreppet nollenergihus är en märkning som innebär att byggnaderna har låg energianvändning, enligt kraven för passivhus, och egen energitillförsel som är större än behovet. Årsenergibehovet beräknas till 17 kWh per kvm, men kommer att bli noll tack vare den egna solcellsanläggningen på 60 kvadratmeter. Energi & Miljö har tidigare skrivit om husen i nr 3/12.

Den låga energianvändningen uppnås med hjälp av välisolerade SIP-paneler, en sandwich-konstruktion med plåt på utsidan och EPS-isolering. Förlusterna från ventilationen minimeras med FTX-aggregat som också behovsstyrs med koldioxidsensorer. Energi för värme och varmvatten tillförs genom en markvärmepump.

Arkitekten Johannes Igelström kommer själv att flytta in det ena huset. - Att testa ett hus som jag ritat och utvecklat i praktiken ger en ovärderlig kunskap man inte kan få på något annat vis och det ska bli riktigt kul, säger han. Byggnaderna planeras vara i drift hösten 2013.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2013 sidan 14

Annons