NIBE förvärvar österrikiskt värmepumpsföretag

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva det österrikiska värmepumpsföretaget KNV Umweltgerechte Energietechnik GmbH, beläget i Schörfling am Attersee 60 km öster om Salzburg.

I förvärvet ingår även det rumänska dotterbolaget KNV Pompe de Caldura SRL. KNV som har 18 anställda, har en årsomsättning på cirka 50 MSEK och ett resultat före skatt på cirka 5 MSEK. Företaget grundades 1993.

KNV är en av de ledande aktörerna på den österrikiska värmepumpsmarknaden och säljer bland annat redan delar av NIBE:s värmepumpssortiment. Företagets affärsidé är att sälja kompletta värmesystem baserade på värmepumpar genom gediget utbildade installatörer. Produktpaletten utgörs av värmepumpar av ett flertal typer, golvvärmesystem samt produkter för inomhusventilation och solenergi. Företaget har en heltäckande försäljnings- och serviceorganisation.

I KNV förblir såväl företagsledning som varumärke och organisation oförändrade och företaget kommer också framgent att ledas dess av nuvarande VD Josef Köttl.  Sedvanlig due diligence är redan genomförd varför KNV kommer att konsolideras i NIBE från och med 1 januari 2008.

Källa: NIBE Industrier AB

Annons