Nattstängd värmepump efter norsk dom

Stäng av värmepumpen eller bekosta professionella ljudmätningar. Det blev domen för en norsk värmepumpägare.

Att uteluftdelar till värmepumpar stör grannar är inte enbart ett svenskt problem (se Energi & Miljö nr 1/2012). Även i Norge har det ökande antalet värmepumpar orsakat att grannsämjan försämras.
Det senaste exemplet finns i Porsgrunn kommun i Telemark. Ärendet hade först avgjorts av kommunen, dit båda parter hade lämnat resultat av ljudmätningar som de själva gjort. Kommunen underkände dock mätningarna, trots att grannarna var överens om att ljudet översteg maximalt tillåten ljudnivå nattetid, 35 dB.

Krav på mätningar
Kommunen beslutade att ljudmätningar skulle göras professionellt. Detta fick värmepumpägaren att reagera, då han menade att det var en orimligt stor kostnad. På det svarade myndigheterna att värmepumpen inte fick utnyttjas förrän det förelåg dokumentation som visade att den klarade ljudgränsen.
I det läget överklagade värmepumpägaren ärendet till fylkesmannen i Telemark (ungefär landshövdingen). Denne konstaterar nu att värmepumpens utedel vid full effekt och högsta ljudnivå låter för mycket.
- Det betyder att det finns stor sannolikhet att berörda grannar kan uppfatta det som plågsamt. Den gränsöverskridande ljudnivån kan medföra hälsomässig olägenhet, konstaterar fylkesmannen.
Däremot menar han att det är orimligt att helt stänga av värmepumpen. Beslutet blev därför att värmepumpen ska vara avstängd från klockan 23.00 till klockan 07.00, till dess att det är bevisat att den inte avger en ljudnivå över 35 dB.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 6/7 2013 sidan 9

Annons