Nationellt renoveringscentrum planeras

Det behövs mer kunskap om renovering. Det anser Lunds Tekniska Högskola, som nu vill starta ett nationellt renoveringscentrum.

Lunds Tekniska Högskola planerar att starta ett nationellt renoveringscentrum. Tanken är att det ska ske i samarbete med landets övriga tekniska högskolor och universitet och med branschen. Idén kom ursprungligen från VVS Företagen.
- Det finns ett stort behov. Renoveringsbehovet i bostäder motsvarar kanske 500 miljarder och till det kommer andra fastigheter, säger Dennis Johansson, Installationsteknik LTH.

Dennis Johansson menar att det finns ett stort behov av både att tillgängliggöra och öka helhetskunskapen om renovering.
- Vi tycker oss se ett behov av samlade vetenskapliga studier om renoveringsprojekt samtidigt som informations- och utbildningsbehovet är stort.
- Vår förhoppning är att ett renoveringscentrum ska kunna finansieras och pågå över en längre tid och att vi då kan bygga upp kunskap och samtidigt få en effektiv kunskapsspridning och ett lärande i branschen, säger han.

Ännu är centrumet på planeringsstadiet och en del frågor återstår att lösa. Nya intressenter välkomnas också in i projektet.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 11/2012 sidan 9

Annons