Nätanslutna solceller testade

Annons

Energimyndigheten har testat nätanslutna solcellssystem, system av den typ som kan be bidrag för inesteringskostnaden.

Energimyndighetens Testlab har låtit Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut testa åtta fabrikat av nätanslutna solceller. Sex system har moduler med monokristallina celler, ett har polykristallina och ett har solceller som bygger på tunnfilmsteknik med amorft kisel. Det är den typen av solceller som sedan förra året är bidragsberättigade.
Testtiden har omfattat ett helt år, så att man fått en uppfattning om hur systemen fungerar under olika årstider.

Toppeffekterna på de olika systemen har varierat mellan 720 och 1 260 Watt. Under årets mörkaste månader gav dock systemen bara fem procent av årsproduktionen som är mellan 658 och 1 180 kWh. Däremot gav marssol nästan lika hög effekt som junisol.

Systemverkningsgraden – alltså inte bara solcellerna, utan även resten av systemet – varierar mellan 73 och 83 procent. Till det bör då läggas att själva solcellerna sällan har en verkningsgrad över 15 procent. Enligt Energimyndighetens Testlab ska dock samtliga testade system vara återbetalda efter den förväntade livslängden på 25 år.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 9/2010

  • Fakta solcellsbidraget
    Bidraget omfattar alla typer av nätanslutna solcellsanläggningar som påbörjats tidigast 1 juli 2009 och avslutats senast 31 december 2011. Stödnivån är som högst 60 procent av investeringskostnaden, utom för stora företag där nivån är högst 55 procent. Nivån begränsas även genom ett tak på två miljoner kronor per system samt med högst 75 000 kronor per installerad kilowatt (kW) toppeffekt. Stödet är begränsat till 50-60 miljoner kronor per år under 2010 och 2011. Ansökan sker via länsstyrelsen.
Annons