Näringsministern satte ned foten och generaldirektören talade ut.

Annons

Och all detta hände på Energirådgivarnas kongress i Uppsala. Näringsministern var tydlig på att effektiviseringen är viktig och att Sverige skall ta sitt ansvar för att lösa klimatfrågan. Detta står i bjärt kontrast till uttalanden och ”bevis” som framlagts av olika ekonomer som dels velat visa att Sverige inte behöver agera själv och dels velat hävda att det egentligen inte finns någon potential för effektivisering. Så ministerns framträdande var en välgörande och klar-görande fotnedsättning när hon framhöll att: ”Effektivisering är ett framtidsjobb som heter duga!”.

Energimyndighetens nye generaldirektör funderade över ämnet värdering av miljöeffekter från energianvändningen och kom bl.a. fram till att man måste entydigt kunna visa varifrån den energi kommer som man vill hävda vara fri från miljöpåverkan. Annars kan man inte utesluta att den är producerad på sämsta möjliga sätt. Nu återstår att se hur detta kommer att se ut på pränt i en rekommendation från myndigheten.

Annons