Nanodamm kan byggas bort

Nanomaterial används allt mer i industrin, men hur påverkar de arbetsmiljön? En amerikansk studie visar att föroreningar går att bygga bort.

Ett forskarlag från National Institute for Occupational Safety and Health (Nationella arbetsmiljöinstitutet) i Ohio har studerat nanopartiklar i industrimiljö. Som nanopartiklar räknas partiklar på 1 till 100 nanometer, och deras effekter på hälsan är ännu till stor del okända.

Forskningen komplicerades dels av att objekten är så ytterst små, dels av att flera företag som hanterar nanoprodukter vägrade släppa på sekretessen om vilka ämnen deras produkter innehåller.
Studien har pågått i tre år, 2010-2012, och omfattar allt från helt avskärmad produktion till olika typer av dragskåp och utsugshuvar. Föga överraskande fann forskarna att det fanns risk för exponering för nanopartiklar när materialen hanterades manuellt, till exempel när de skulle förpackas.
- Det är en viktig lärdom att många risker är lätta att förutse och åtgärda redan när produktionskedjan planeras, sade Li-Ming Lo som presenterade studien vid Ashrae Winter Meeting i Dallas, Texas.

En överraskning var däremot att skärande bearbetning av material som innehöll nanopartiklar inte ledde till några större utsläpp. För att kontrollera det byggde forskarna in en maskin i en tät låda där mätningarna skedde.
- Det behövs mer forskning både i laboratorier, i fält och i form av CFD-modellering, sade Li-Ming Lo. Närmast ska forskargruppen arbeta med CFD-simulering av nya utsugshuvar.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 4/2013 sidan 51

 

 

Annons