Motorvärme driver propellrar

Annons
VÄRME

Värme som omvandlas till el ska spara stora mängder bränsle i miljöklassade färjan Viking Grace. Tekniken beräknas kunna göra om värme från färjans motorer till över 700 000 kWh el per år, vilket motsvarar cirka 200 ton fartygsdiesel.

Climeon_perspective_stor

Climeon perspekti. Foto: Climeon

Värme från rökgaserna genererar ånga som ytterligare värmer motorkylvattnet innan det leds till en värmeväxlare i modulen kallad Ocean Marine. Temperaturen på varmvattnet blir mellan 70 och 120 ºC. Kallvatten (5 till 15 ºC) leds in från sjön. I modulen skapar värmen ett övertryck på en bar och kylan ger vakuum. Tryckskillnaden driver en turbin som genererar el till bland annat färjans elmotordrivna propellrar.

Modulen skulle även kunna användas i andra sammanhang, om det finns tillgång till relativt billigt varm- och kallvatten.

Marie Granmar, Energi & Miljö december 2014

 

 

Annons