Misskötsel av skolornas ventilation

Annons
Innemiljö

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) missköts på svenska skolor, och när brister upptäcks blir de ofta inte åtgärdade. Det visar en enkät från Svensk Ventilation.

Trötta och okoncentrerade barn i skolan kanske inte bara beror på sena kvällar framför datorn. Skolans arbetsmiljö är inte alltid den bästa och när det gäller luftkvalitén kan den få vara dålig i åratal utan att något görs.

- Vår lokalförening tog initiativ till en egen enkät i Storstockholmsområdet. Den visade på stora brister kring OVK och vi genomförde därför en motsvarande undersökning för hela landet, berättar vd Britta Permats, Svensk Ventilation.

Hälften av landets kommuner svarade på enkäten. Av dessa hade endast 40 procent genomfört en
OVK på samtliga grund- och gymnasieskolor under de senaste tre åren trots att det är lagkrav på att en OVK ska genomföras inom den tidsramen.

Fast det är inte säkert att problem med ventilationen blir åtgärdade bara för att de upptäckts i en OVK. Var fjärde kommun har skolor där påtalade brister finns kvar tre år senare, vid nästa kontroll.

- Att kontrollera att ventilationsanläggningen fungerar som tänkt och rätta till brister borde vara grundläggande. Bra ventilation är en hälsofråga och en förutsättning för god arbetsmiljö och inlärning, säger Britta Permats.

- Nästa steg är att se över om ventilationen är tillräcklig. I många fall har skolor flyttat in i lokaler som inte är byggda för ändamålet och i befintliga skolor skriver man in fler elever än vad byggnaden dimensionerades för.

Svensk Ventilation föreslår flera åtgärder för att förbättra kommunernas tillsyn enligt förordningen om OVK. Ett av förslagen är att kommunerna ska tillåtas att ta ut en avgift för att kunna finansiera tillsynen bättre. Ett annat är att det ska tas fram tydliga riktlinjer för uppföljningen.

Svensk ventilation föreslår också att det införs ett ”Skol-ROT”, som ska göra det billigare för fastighetsägare att åtgärda ventilationen i äldre skolor, som ofta är underdimensionerade för dagens verksamhet.

Maria Åslund, Energi & Miljö nr 9/2014 sidan 6-7

Annons