Mer pengar till energirådgivningen

Annons

Ökar grundbidraget för energirådgivningen. Regeringen har fattat beslut om att förändra och utöka den kommunala energirådgivning som en del i satsningen på en offensiv klimatpolitik.

De kommunala energirådgivarna som finns i alla Sveriges kommuner får ett bredare uppdrag.

Rådgivningen går från 'kommunal energirådgivning' till 'kommunal energi-och klimatrådgivning' för att tydliggöra sambandet mellan energieffektivisering och minskade klimatutsläpp.

- Det är viktigt att visa att var och en av oss kan göra skillnad. De klimatinsatser som människor gör i sina hem genom att byta till lågenergilampor eller tilläggsisolera spelar roll för klimatet, säger näringsminister Maud Olofsson.

Regeringen höjer också det årliga grundbidraget per kommun från 255 000 kr per år till 280 000 kr per år, samt erbjuder kommunerna ytterligare 30 000 kr per år och kommun. Detta under förutsättning av motfinansiering från kommunen med minst samma belopp.

På detta sätt kan rådgivarens arbetsuppgifter utvidgas till att även omfatta rådgivning mot den egna kommunen avseende energieffektivisering av kommunens egna byggnader.

Många enkla åtgärder skulle kunna minska energianvändningen i kommunernas byggnadsbestånd. Totalt omfattar regeringens satsning drygt 100 miljoner kronor.

Källa: Regeringen

Annons