Mer forskning för energieffektiva kulturbyggnader

FOU

Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara, som finansierar forskning kring energieffektivisering i kulturhistoriskt intressanta byggnader, öppnar en ny utlysning. Totalt finns 40 miljoner kronor i forskningspengar i programmet. Sista ansökningsdag är 1 mars, men det gäller att vara ute i god tid om man inte tidigare använt Energimyndighetens ansökningsverktyg E-kanalen.

Forskningsprogrammet Spara och bevara har redan genomfört två programperioder, där den första var inriktad mot monumentala byggnader som kyrkor och slott. Under period två breddades perspektivet, och när den tredje periodens forskningsmedel nu utlyses poängterar Energimyndigheten särskilt att fokus ligger på energieffektivisering i ”de större bestånden av byggnader”.

- Vi vill ha fler projekt där byggnaden inte nödvändigtvis är byggnadsminne. Det kan handla om bostäder eller lokaler. Vi inriktar oss på den tredjedel av beståndet som är byggt före 1935, säger Tor Broström, professor vid konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och projektledare för Spara och Bevara.

Önskemål om att energieffektivisera äldre byggnader kan ofta komma i konflikt med husens kulturhistoriska värde. Spara och bevara vill öka kunskapen om hur effektivisering kan utföras utan att de kulturhistoriska värdena förstörs eller förvanskas. Exempel på tidigare projekt är uppvärmning av kyrkor.

Programmet har inga generella krav på motfinansiering. Projekten kan påbörjas tidigast i juni i år och ska vara avslutade senast 31 december 2018.

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Ingar Lindholm, Energi & Miljös nyhetsbrev nr 1/2015

Annons