Månads- eller årsnetto?

Annons

Vilken avräkningsmetod ger flest kvadratmeter solceller, och hur mycket skiljer sig resultaten för månads- respektive årsnettodebitering? ABB har undersökt saken på uppdrag av Elforsk

Avräkningsperiodens längd är avgörande för lönsamheten i solcellsinstallationer, och därmed också för hur stora installationerna blir. På uppdrag av SolEl-programmet har ABB gjort beräkningar för över 200 olika kombinationer av solelsystem, uppvärmningssätt, debiteringsperioder och fastigheter. Rapporten presenterades på Energiutblick i Göteborg.
- Avräkningsperioden har stor betydelse för hur stora system som blir lönsamma. Om man utan nettodebitering skulle producera 500 kWh per år i en villa, blir det istället 3 200 kWh per år med månadsdebitering. Villan i exemplet har luftvärmepump och använder 11 200 kWh el per år. Med årsnettodebitering skulle villaägaren kunna täcka hela sitt årsbehov av el, om bara taket vore tillräckligt stort, säger Bengt Stridh, ABB Corporate Research.

För flerbostadshus visade sig skillnaden mellan månads- och årsnettodebitering vara mycket liten.
- Det är en avgrund mellan den politiska viljan och verkligheten. Vi borde sätta upp planeringsmål, vad vill vi göra med solenergin? säger Bengt Stridh.
Bengt Stridh och hans kollegor har bara räknat med att solceller installeras på cirka 200 villor när de bedömt effekterna av nettodebitering för el- och näthandelsbolagen, och följaktligen kommit fram till att det handlar om kaffepengar. Hela rapporten finns att ladda ned på www.solelprogrammet.se under ”Aktuellt”.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 4/2011 sid 12

Annons