Malmö gör el med soldriven Stirlingmotor

Annons

Malmö stad fortsätter att satsa på solenergi. En soldriven stirlingmotor ska användas för att generera el till en fastighet och nya solcellssatsningar är på gång. Målet är att minst två procent av den el staden använder ska vara solkraft till år 2020.


Nu satsar Malmö
stad på ett solkraftaggregat med stirlingmotorn. Anläggningen byggs i Sege Park där det redan finns flera solcellsanläggningar. Den nya anläggningen består av en 90 kvm stor parabolisk  spegel som koncentrerar solvärmen mot en kollektor där vätgas hettas upp till 700 grader och expanderar. Kollektorn är den varma sidan av en stirlingmotor med fyra kolvar som påverkas av vätgasen i ett slutet kretslopp. I en annan del av motorn finns kylaren där vätgasen kyls ned. Kolvarna i motorn driver en axel som är ansluten till en generator som ska ge 25 kW el. Den el som genereras ska användas internt i en närliggande sjukhusbyggnad. Elproduktionen bedöms bli omkring 15 MWh per år. Det motsvarar hushållselen i cirka fyra ej eluppvärmda normalvillor. Redan nu är fundament och inhägnad av anläggningen klar.
- Vi vill inte att folk ska ta sig in och börja klättra på den, säger Anders Elmqvist, som är Malmö stads projektledare för solenergi och vindkraft.
Vad är fördelen med solel på det här viset jämfört med solceller?
- Drygt 30 procents verkningsgrad har mätts upp på det testanläggningar som finns i USA. Det är mer än dubbelt så bra jämfört med solceller, säger han.

Malmöanläggningen kommer till en början att bestå av en inhyrd anläggning från Sydafrika då företaget Ripasso Energi, som ska starta serietillverkning av den här typen av solstirlinganläggningar i Sverige, ännu inte har kommit igång med sin tillverkning. Företaget håller nu på med en översyn av den sydafrikanska anläggningen.

Malmö satsar på solenergi
Malmö är den kommun i Sverige som hittills har satsat mest på solenergi och fortsätter på den vägen. Med hjälp av det statliga investeringsstödet på 70 procent är sex nya solcellsprojekt på gång. Ett av dem, på en kontorsbyggnad i stadsdelen Augustenborg, är lite annorlunda:
- Vi ska sätta solceller ovanför fönster så att de samtidigt fungerar som solavskärmare och vi ska sätta grönska på hela fasaden. Solceller får högre verkningsgrad då de befinner sig i svalare miljö vilket grönskan kan bidra med genom avdunstning varma dagar, säger Peter Lindhqvist, utvecklingschef på Malmö Stads servicekontor.

Har nått en halv procent
Malmö har som mål att minst två procent av den el som staden använder ska komma från sol år 2020. Det låter inte mycket men kan jämföras med att all vindkraft i Sverige än så länge bara bidrar med drygt en procent av den totala eltillförseln.
- Vi har nått en halv procent hittills. Kommunen bör resonera långsiktigt även om det tar 25 år innan det har betalt sig. Det är vi som ska föra utvecklingen framåt, säger Peter Lindhqvist.

Stirlinganläggningen är ett samprojekt mellan Malmö Stad och Region Skåne.

Av Lars Eriksson, Energi & Miljö 4/2010 s 18

FAKTA
StirlingmotornStirlingmotorn uppfanns redan 1816 av den skotske prästen Robert Stirling. Motorn fungerar genom att gas omväxlande värms upp och kyls av. I princip kan vilken värmekälla som helst användas, till exempel ved, gas eller solfångare.
Stirlingmotorn är i allmänhet vibrationsfri och kan ha högre verkningsgrad än ottomotorn. Den är tystgående vilket gjort att den nu används i bland annat svenska ubåtar. Världens första kraftverk med 60 soldrivna stirlingmotorer har tagits i drift i Arizona, USA. Förenade Arabemiraten lär ha planer på storskaliga anläggningar med soldrivna stirlingmotorer.

Aggregat avsedda för elbolagRipasso Energi är ett svenskt företag med ursprung från United Stirling/Kockums. Företaget är, med licens från Kockums, på gång att starta serietillverkning av kraftaggregat med soldrivna stirlingmotorer på 25 kW som är avsedda för i första hand elbolag. På företaget Cleanergy i Åmål tillverkas anläggningar baserade på en mindre stirlingmotor på 9 kW som drivs med naturgas eller biogas, en soldriven variant är under utveckling. Åmåls kommun är på gång att installera en anläggning som drivs med biogas som ska ge 9 kW el och 25 kW värme. Men för båda ”stirlingföretagen” är det exportmarknaden som gäller i första hand.

Lars Eriksson

Annons

Kommentarer

Intressant artikel. Men jämförelsen med vindkraft är föråldrad. Vinden bidrog med 1,9 procent av den svenska elförbrukningen de senaste 52 veckorna, enligt Svensk Energi.
Siffran 15 MWh på 25 kW verkar f ö väldigt låg, betydligt sämre än för solceller.

Det finns stirlingmotorer på 40% verkningsgrad.

Fördelar är bla mindre känlighet för skuggandelar,
Värmekoncentrationen kan utnyttjas mm
Nackdelar diffust ljus pga moln/dis kan inte koncentreras optiskt.