Luftkylning ger amerikanska servrar effektiv datakyla

Annons

Internetföretaget Yahoo ska öppna ett – som man påstår – mycket energieffektiv datacenter i delstaten New York. Anläggningen, som kommer att kunna hålla 50 000 servrar, ska få en PUE på 1,08, tack vare luftkylning.

En anledning till att anläggningen hamnade i delstaten New York är det kalla klimatet. Själva byggnaden är lång och smal (40 gånger 20 meter) och påminner mycket om ett amerikansk kycklingskjul varigenom det konstant blåser. Utformningen har döpts till ”Yahoo Chicken Coop”  och Yahoo kommer att söka patent för denna lösning för att använda i andra datacenter, uppger man. Datacentret har delvis finansierats med federala medel, som avsatts för att minska den amerikanska it-industrins energianvändning. Den kommer att använda cirka 40 procent mindre energi än en konventionell anläggning av samma storlek.

Mark Kretz, Energi & Miljö 10/10 sid 47

Annons