Locket på hos KF

Annons

Håkan Janson från KF Fastigheter berättade om kooperationens arbete för att minska energianvändningen i butiker vid Kyl- och värmepumpdagarna.

För att klara de klimatmål som KF satt upp för sin verksamhet (en minskning av koldioxidutsläppen med 10 procent under innevarande år, jämfört med 2008 och med 40 procent till år 2020) arbetar man med många olika tekniker, alltifrån diodbelysning och dagsljusinsläpp till test av vindkraft. Samtidigt ägnar man sig åt åtgärder som att hålla nere den relativa fuktigheten och använda kondensorvärme vid nyinstallation och större ombyggnader.
- Det handlar mycket om att minska utflödet av kyla, exempelvis halverar dörrar på kyldiskar elbehovet, i andra fall använder vi nattgardiner. Butiken säljer inte mindre kyl och frysvaror på grund av att det sitter en skjutlucka eller dörr mellan kund och vara. Vi konsumenter är faktiskt inte så enfaldiga som vissa varuhuschefer vill tro, sa Håkan Janson, projektledare butikskyla, KF Fastigheter Projektledning.
- En klar poäng med att täcka över frysdiskar är också att numera gräver inte kunderna längst ner för att hitta en frusen vara, utan kan ta den som ligger överst. Innan har kunderna ibland ratat det som legat överst, eftersom det kondenserat vatten på varorna och sedan frusit, vilket inte ser smakligt ut. Med andra ord – med täckta frysdiskar har kassationerna i princip försvunnit.

Krav på entreprenörena
Enligt Janson ställer KF krav på entreprenörerna bland annat ska kunna leverera totalentreprenader, att man ska redovisa LCC-kalkyler, dokumentation och verifiering av drift- och energidata samt vara kompetenta att ta funktions- och samordningsansvar mot sidoentreprenörer (exempelvis diskleverantörer, ventilations- och vvs-entreprenörer)
När det gäller drift- och underhållsfrågorna pekade han på att målet måste vara att minimera antalet haverier, garantera kvaliteten på kyl- och frysvaror, att butikerna attraherar kunder och att man på rätt sätt förvaltar värdet i installationerna. Haverier innebär varuförluster, tappad försäljning, merarbete för personalen och att kunderna förlorar förtroendet.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10/10 sid 60

 • Fakta:
  Arrangemang:
  Kyl- och värmepumpsdagen
  Plats: Skokloster
  Antal deltagare: 100
  Innehåll: Föredrag och utställning om kyl- och värmepumpteknik
Annons