Ljusets betydelse för hälsan ska undersökas

Belysningens påverkan på hälsa och välbefinnande är ett av åtta forskningsområden som får stöd genom Energimyndighetens nya utlysning av 20 miljoner kronor.

Den nya utlysningen är en del i myndighetens forskningsprogram för energieffektivare belysning.
- Resultatet av forskningsprogrammets första fas har gjort att vi nu satsar mer på studier av betydelsen av ljusets inverkan på människan, exempelvis äldres välbefinnande. Det får betydelse för framtida ljusdesign och energieffektivitet, säger Kenneth Asp hos Energimyndigheten.

I övrigt kommer den nya satsningen att ha fokus på teknik för ljusstyrning, till exempel sensorer, it och optik. Ny, energisnålare teknik förväntas ge möjligheter till bättre ljus, mer anpassat efter situation och behov än tidigare. Stöd ska också ges till nya tekniska belysningslösningar inom- och utomhus, i hem och i offentliga miljöer.

Dagsljus som ett sätt att spara energi, trafiksäkerhet och belysning, kostnadseffektiva belysningslösningar vid renoveringar samt metoder för att underlätta implementering av belysning i byggplaneringsprocessen är andra områden som får stöd.

Totalt satsar Energimyndigheten 60 miljoner kronor i den nya etappen av forskningsprogrammet som pågår till 2015. Ett tjugotal projekt har redan delat på nästan 40 miljoner. Resterande 20 miljoner kronor utlyses alltså nu med sista ansökningsdag 30 april.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2013 sidan 12

 

Annons