För lite görs mot allergi i skolan

30 procent av alla skolelever är överkänsliga. Trots det är det enbart 26 av 290 kommuner som kartlägger skolmiljön genom Allergironder. Det visar en studie från Astma- och Allergiförbundet.

Alltför lite görs för att komma till rätta med inomhusmiljön i skolan, trots att konsekvenserna kan bli allvarliga. Barn med astma har till exempel i snitt fem till tolv frånvarodagar fler än andra barn och för vissa kan det bli betydligt mer, enligt Socialstyrelsens rapport ”Allergi i skola och förskola”, som presenterades i början av april. Sammanlagt utgör astmatiker, allergiker och andra överkänsliga 30 procent av barnen i skola och förskola.
– Bland dem riskerar ett antal att få värre besvär till följd av dålig skolmiljö, säger Greta Smedje, projektledare med ansvar för rapporten hos Socialstyrelsen. I dagsläget faller problemet mellan många stolar, mellan skola och kommun till att börja med.

Kartläggning visar problem
Astma- och allergiförbundet har i januari i år undersökt hur kommunerna tar sitt ansvar för allergiproblemen i skolorna genom att genomföra allergironder. Ronden är en kartläggning av riskfaktorer i skolan som tar ett helhetsgrepp på problemen kopplade till överkänslighet, vilket till exempel inkluderar matservering, bristande städning med mera, förutom de frågor om innemiljö som föreskrivs av Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. Enbart 26 av 290 kommuner svarade ja på frågan om beslut om allergironder.  163 svarade nej och 101 svarade inte alls.
– Det är extra illa att det saknas ett allergiförebyggande arbete med tanke på att 40 procent av skolorna rapporterar att de inte heller har godkänd obligatorisk ventilationskontroll, säger Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö vid Astma- och Allergiförbundet.

Försämringar
Till bristerna i skolan hör också att klasserna blir större och större, med allt fler barn i redan trånga utrymmen, omfattande problem med fuktskador, försämrad städning och att skolor ofta stänger av ventilationen på nätter och helger för att spara energi.

Enligt socialstyrelsens rapport blir dessutom astmatikerna fler. Mellan år 2003 och 2009 har de ökat från 6,1 procent till 9,5 procent av gruppen fyraåringar. Varför vet man inte, forskare letar fortfarande efter samband.  Vad man vet är däremot att personer som redan är överkänsliga får besvär av dålig inomhusmiljö till följd av otillräcklig ventilation, städning, kemikalier, hår från pälsdjur med mera. 19 procent av de elever som tillfrågats i en undersökning från Arbetsmiljöverket, nämnde att de ofta hade besvär med damm och smuts.

Åtgärderna dröjer
Men trots de ökande problemen dröjer åtgärderna. I Socialstyrelsens uppdrag ingick egentligen bara att göra en sammanställning av problembilden, men myndigheten menade att läget är så allvarligt att den bifogade en rekommendation om en samlande nationell strategi.

På nationell nivå är nämligen ansvaret splittrat mellan flera myndigheter, som Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Skolverket med flera. Dessutom är flera departement inblandade.
– Men det är på den politiska nivån som de måste sätta ner foten, säger Greta Smedje, Socialstyrelsen.

Marie-Louise Luther håller med Socialstyrelsens rapport om att det behövs satsningar på nationell nivå. Ansvaret för allergifrågor kan till exempel samlas hos den planerade folkhälsomyndighet som ska öppna portarna nästa år. Dessutom bör regeringen införa ett investeringsstöd för kommuner som satsar på förbättrad innemiljö i skolor, anser förbundet.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 4/2013 sidan 6-7

 

Malmö kommun satsar på allergironder
Energi & Miljö har tidigare berättat om det ideella projekt som drivs för att genomföra allergironder i Malmö. Nu tar staden över ansvaret för projektet.

I Malmö kommer arbetslösa ungdomar få genomföra allergironder och göra enkla mätningar i skolorna. Kommunen tar över det projekt som påbörjades på initiativ av den pensionerade ingenjören och ventilationsexperten Sven Andersson som arbetat ideellt med stöd av Arbetsförmedlingen (Energi och Miljö 6/7 2010).

I ett första steg ska ett tiotal skolor och förskolor undersökas men framöver kan det bli fler.
– Jag hoppas att alla 450 skolor i Malmö kommer att undersökas, säger Sven Andersson.

Bengt Dahlgren AB kommer att ta över ansvaret för allergironderna i Malmö. Sven Andersson kommer att påbörja ett liknande projekt i Nacka.

Kerstin Lundell

  • FAKTA: 9 procent har gjort ronden
    Endast 9 procent av svenska kommuner har genomfört allergironden. Ronden är ett verktyg för systematiskt innemiljöarbete i skolan från Astma- och allergiförbundet.

 

 

 

Annons