Leed-byggnad får kritik

Annons

Leed kritiseras i ännu en amerikansk studie. Två kontorsbyggnader, varav en Leed-certifierad, har granskats.

I en amerikansk studie undersöks två kontorsbyggnader, varav den ena är Leed-certifierad på silvernivå (näst lägsta nivå). Studien är ännu inte avslutad, men forskarna har dragit vissa slutsatser.
- Ingen av de två undersökta byggnaderna fungerade som den skulle, vi har upptäckt många problem, säger Janice Means, Lawrence Technological University.
Hon och hennes studenter har granskat bland annat energianvändning och innemiljö. Det ena huset är en experimentbyggnad på 160 kvm från 1973, med passiv solvärme, värmelager, grönt tak med mera. Den andra byggnaden stod klar 2006 och omfattar 3 900 kvm. Huset, som hör till universitetet, är Leed-certifierat och får både kyla och värme från marken.

Feldimensionerat värmelager
Mycket möda har lagts på att minska användningen av dricksvatten och byggnaden har ett avancerat system för ljusstyrning. Solceller står för en del av elen.
Studien visar, än så länge, att ingen av byggnaderna beter sig som planerat. Kyl- och värmelagret i den nya byggnaden har visat sig vara feldimensionerat och behöver byggas ut. I den äldre byggnaden var problemen fler. Till exempel har träd vuxit upp och skuggar solvärmeanläggningen.
- Den äldre byggnaden har förändrats så mycket att grundidén inte fungerar längre. Byggnader måste övervakas, och dynamiska märkningar vore bättre än statiska, säger Janice Means.

Kontinuerlig övervakning krävs
Med övervakning hade de försämrade resultaten för solvärmen i det äldre huset upptäckts tidigare. Likaså hade fastighetsförvaltarna märkt att den lokalt producerade elen aldrig installerats korrekt.
- Kontinuerlig övervakning är nödvändig. Det behövs en energipolis som håller ständig koll, säger Janice Means.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9/2010

Annons