Lättare jämföra verkningsgrader

Annons

Nu ska det bli lättare att jämföra verkningsgrader för frånluftsvärmeväxlare från olika tillverkare. Sedan en tid finns det riktlinjer framtagna av en grupp leverantörer tillhörande Svensk Ventilation.

Att det funnits behov av uppstyrning och enhetlighet kring hur verkningsgraden för värmeåtervinning via värmeväxlare ska beskrivas, framgår av Erik Österlund, som är teknik- och miljöchef vid Svensk Ventilation.

- Utan definition för årsverkningsgraden lämnas fältet öppet för tillverkaren som ska beräkna. Det blir en viss frestelse att hitta de driftförhållanden som ger en hög siffra. Och det har funnit sådana tendenser i branschen, är hans beskrivning.

Per-Eric Magnusson, projektledare vid tillverkaren IV Produkt, för ett liknande resonemang:

- För 10 till 15 år sedan fanns oskrivna branschlagar för hur verkningsgraden redovisades. Men på senare år har olika metoder för att redovisa verkningsgrad vuxit fram, där man laborerar med exempelvis luftens fuktinnehåll. Det blev svårt för slutkonsumenterna att jämföra.

- De nya riktlinjerna är viktiga för hela branschens rykte som stått på spel när vissa leverantörer skönmålat, säger han.

I början av 2013 startade arbetet med riktlinjer, inom en arbetsgrupp med representanter från leverantörer; bland annat IV Produkt, Swegon och Systemair.

Att nå enighet kring riktlinjerna blev tydligen inte större utmaning, trots att de inblandade företagen är konkurrenter, att döma av Erik Österlunds beskrivning. Grunden för riktlinjen är en befintlig beräkningsmetod (EN standard 308), som sedan justerades lite. De färdiga riktlinjerna omfattar förutsättningar och metoder för att jämföra värmeåtervinning med luft-luftvärmeväxlare, för såväl årstemperaturverkningsgrad som årsenergiverkningsgrad.

För att riktlinjerna ska få genomslag måste de stöttas av tillverkarna och efterfrågas av kunderna. Erik Österlund hoppas förstås att föreskrivande konsulter tar stöd av riktlinjerna när man upphandlar och har frågor kring värmeväxlare.

- Det är lite tidigt att säga något om genomslag hos beställarna efter några månader. Det här är en mer komplex beräkningsmetod som nog tar lite tid innan den sätter sig.

”Det lär bli justare konkurrens. Köparna ska kunna se vad de betalar för, att ett dyrare aggregat sannolikt ger bättre återvinning.”

Per-Eric Magnusson konstaterar att det i dag används olika principer för redovisa verkningsgrader hos kors-/motströmsväxlare, vilket gör det svårt för konsulter och beställare. Han tror det tar minst något år innan Svensk Ventilations riktlinjer blir etablerade bland konsulterna.

- De här riktlinjerna kan bli en branschstandard, om de största tillverkarna trycker på att använda de här redovisningsprinciperna.

Riktlinjerna kan i värsta fall missbrukas, men branschen har ett certifieringssystem (Eurovent Certification) som innebär en viss övervakning att marknadsförda data är korrekta, enligt Erik Österlund.

Mer korrekt beskriven verkningsgrad skulle kunna påverka konkurrensen mellan de olika tillverkarna, tror han.

- Det lär bli justare konkurrens. Köparna ska kunna se vad de betalar för, att ett dyrare aggregat sannolikt ger bättre återvinning.

Björn Åslund, Energi & Miljö nr 3/2014 sidan 42

Läs mer
Riktlinjerna finns att ladda hem fritt på Svensk Ventilations hemsida.

Annons