Lättare få tillgång till materialdata

Konsultbolaget WSP vill göra byggmaterialdata digitala och globalt tillgängliga i projektet BIM Greenbox. Samtidigt startar Byggmaterialindustrierna med flera ett liknande projekt.

byggehagerstenfotoil.jpg

Det ska bli enklare att bygga grönt, hoppas bland andra WSP. Foto: Ingar Lindholm

15 maj träffades byggbranschen för att diskutera behovet av mer lättillgänglig information vad gäller byggmaterial, från råvara till rivning, omfattande tekniska data, miljökrav, lagkrav med mera. - Vi vill göra informationen digital så att vi kan använda den direkt  för cad och simuleringar. Det ska gå att få fram information med en knapptryckning, berättar Robert af Wetterstedt hos WSP som tog initiativ till mötet.

Var sitt nummer Det handlar inte bara om att överföra information från papper till datorer utan också om att alla byggprodukter ska få ett identifikationsnummer så att de blir enklare att spåra. Informationen ska kunna användas redan på projekteringsstadiet och kunna utgöra indata för BIM. Förebilden är bland annat bilindustrin. Bilindustrins system är globalt och det är något som måste gälla för byggbranschen också, anser Robert af Wetterstedt: -Det finns inget globalt initiativ än vad vi vet, men blir inte vi först så blir det säkert någon annan.

Byggherrarna först Men i Sverige finns faktiskt ett liknande initiativ. Monika Björk från Byggmaterialindustrierna berättar att hennes organisation, Byggherrarna, IVL med flera ska bygga vidare på information som samlats in inom ramen för Kretsloppsrådet. Resultatet ska likna BIM Greenbox, fast utan de globala ambitionerna. - Att satsa globalt är bra på sikt men man måste börja någonstans. Vi plockar in EU-krav och standarder på EU-nivå i vårt system men har inte avsikten att göra det globalt på en gång, berättar Monica Björk. Än  finns inget samarbete mellan de två grupperna. Men både Monika Björk och Robert af Wetterstedt anser att Byggmaterialindustriernas projekt kan vara ett embryo till ett större projekt.  

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 6-7 2012, sid  10

Annons