Lagen om särkravsförbud kan tas bort

Annons
SÄRKRAV

Lagen om förbud mot kommunala särkrav är inte populär hos Miljöpartiet. Men samtidigt önskas förutsägbara byggregler.

76ea1d22Mehmet Kaplan  Foto: Regeringen

Lagen om förbud mot kommunala särkrav avseende energianvändning trädde i kraft 1 januari i år. Men nu funderar den nya regeringen på om lagen ska vara kvar. Miljöpartiet var innan lagen trädde i kraft starkt kritisk till lagen och menade på att det var fel av regeringen att förbjuda ett av de mest effektiva verktygen för att minska energianvändningen, nämligen att ställa tuffa krav på dem som vill bygga.

Enligt den nya regeringens bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP) är det angeläget att spelreglerna inom byggsektorn är förutsägbara för den som vill bygga.

Mehmet Kaplan: - Samtidigt finns ett värde i teknikutveckling och att kommuner kan vara föregångare, inte minst inom energiområdet. Vilka behov av lagändringar detta eventuellt föranleder får vi återkomma till. När det gäller energikraven i nuvarande bygglagstiftning avser han att dessa med stor sannolikhet kommer att skärpas för nybyggnad.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/2014 sidan 14

Annons