Kyllaboratoriet i Katrineholm räddas?

Annons

Sveriges Energi- och Kylcentrum i Katrineholm kan eventuellt få en nystart. Två anställda är intresserade av att ta över verksamheten.

Det finns förhoppningar om att Sveriges Energi- och Kylcentrum i Katrineholm ska kunna återuppstå om än i en mer begränsad utformning. Företaget försattes i somras av ägarna i frivillig likvidation av ekonomiska orsaker.
Förhandlingar har nu inletts mellan de anställda Jörgen Rogstam och Mattias Dahlberg som köpare, och likvidatorn. Målet är att kunna köpa en del av utrustningen och eventuellt vara kvar i samma lokaler.
- I första läget är målet att vara kvar i lokalerna, men på en begränsad yta. Tanken är att fokusera mer på fältmätningar, vilket med framgång utfördes under tiden som Sveriges Energi- och Kylcentrum fanns, säger Jörgen Rogstam.
Sveriges Energi- och Kylcentrum grundades 2004. Under åren har man arbetat mycket med forskning och utveckling inom koldioxidteknik, arrangerat seminariet Vintersportarenor, utbildat driftpersonal som handhar och använder isbanornas kylanläggningar, men också drivit projekt åt till exempel Svenska Ishockeyförbundet. Besked om företagets framtid kommer under november.

Mark Kretz, Energi & Miljö 10/10 sid 12

Annons