Kyldörrar halverar elnotan

Det går att halvera energibehovet för butikskyla genom att eftermontera dörrar på kyldiskar och byta kylaggregat. Det visar ett försök vid en stor Ica-butik i Borås.

Livsmedelsbutikerna är stora energianvändare. Detta vill man råda bot på inom Belivs, som startades 2011 av Energimyndigheten. Här driver man utvecklingsprojekt som ska leda till energieffektivare system med god ekonomi. Avsikten är att resultatet från projekten ska kunna tillämpas i befintliga butiker.
 

SP har rollen att driva projekten operativt. I det aktuella projektet har man byggt en demoanläggning hos Ica City Knalleland i Borås. Man använder sig av känd teknik, och vill verifiera om den fungerar och presterar som tänkt.
Utgångspunkten är att alla mejeridiskarna har fått dörrar. Befintliga genom eftermontering, och några äldre kyldiskar har bytts mot nya med dörrar.

Det har följts upp med mätningar. Ännu är inte projektet avslutat, men Lennart Rolfsman, projektansvarig vid SP, kan ändå berätta om det preliminära resultatet som pekar på en halvering av energianvändningen:
- Inför projektet så trodde vi att bara dörrar skulle minska kylbehovet med 30 procent. Mätningarna har visat att vi hade väldigt rätt.

Från minus åtta till minus ett
För att helheten ska bli bra har man genomfört flera kyltekniska åtgärder. Det sänkta kylbehovet gjorde att den befintliga kylkompressorn hade för stor kapacitet. En ny kylanläggning med andra egenskaper installerades, och med den kunde framledningstemperaturen höjas från minus 8 °C till minus 1.
- Med mindre skillnad mellan den kalla och den varma sidan krävs mindre energi för kompressorn. Vid minus 1 slipper vi också avfrostning som innebär en energiförlust.
Den nya kylanläggningen fick annan styrning. Istället för konstant kondensering och förångning vid en högre temperatur har den flytande, vilket innebär att köldmediets temperatur anpassas efter behovet.
- Därmed kan kylkompressorn gå effektivare på låg- och mellanlast, där den arbetar mest av tiden, säger Lennart Rolfsman.
- Med lägre temperaturlyft och bättre effektivitet vid dellast räknar vi med en halvering av elbehovet för kompressorn. Kanske det blir ännu mer, vi är inte klara med våra mätningar.
Dessutom ska man återvinna överskottsvärmen som alstras från kylan med hjälp av en värmepump. Den ska ge värme och varmvatten till butiken. Om den fungerar väl, kan fjärrvärmen på sikt ersättas.

”Lönsam investering”
Ägaren av Ica-butiken, Håkan Ahlin, är riktigt nöjd med utfallet:
- Investeringen var stor men jag är övertygad om att den blir lönsam. Ännu är det osäkert hur snabbt vi får tillbaka pengarna, jag gissar fyra till fem år Vi behöver inte veta exakt, eftersom vi är långsiktiga ägare.
Dörrar på kyla har inte påverkat försäljningen:
- Vi har fått kommentarer från kunderna att det ser fräscht ut. Det har blivit bättre inomhusklimat, tidigare var det kring 15 grader vid kyldiskarna vilket inte var skönt sommartid.
Erfarenheter från projektet vill Håkan Ahlin föra vidare till en annan av sina butiker. Projektering för utbyggnad pågår och tanken är att kopiera upplägget.

Björn Åslund, Energi & Miljö nr 12/2013 sidan 28-29

 

  • FAKTA
    Projektet heter “ BP04 Dörrar och LED-belysning på öppna kyldiskar - anpassning av kylsystem och värmeåtervinning med värmepump”. Projektets mål är att ge underlag/beställningsmanual med rekommendationer för vad man bör tänka på när dörrar på butikskylar installeras i efterhand. Det drivs inom Belivs och beräknas vara klart vid årets slut.

 

Annons