Krypgrund kan bli fuktfälla för passivhus

Traditionellt ventilerade krypgrunder ska användas med stor försiktighet i passivhuskonstruktioner. Det visar norsk forskning.

Professor Stig Geving, vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har i sin forskning undersökt kopplingen mellan ökande isoleringsgrad under passivhus och fuktinnehåll, och jämfört resultaten med ”normala” småhus. Enligt Stig Geving finns det redan i vanliga fall problem med fuktskador i kryputrymmen under småhus, beroende på att man inte använt plast som fuktskydd eller att grunden inte luftas tillräckligt bra. I projektet testades isoleringstjocklekarna 100, 200, 300 och 500 millimeter, med respektive u-värden 0,33, 0,2 0,15 och 0,09 W/kvadratmeter K.
Resultatet visade att i de fall man ökar isoleringen för passivhus kommer mindre värme att transporteras bort via golvet till kryputrymmet. Detta minskar i sin tur temperaturen under huset, samtidigt som den relativa fuktigheten ökar, under förutsättning att den absoluta fuktigheten är densamma som under vanliga småhus. Om isoleringstjockleken ökar från exempelvis 200 till 500 millimeter ökar den relativa fuktigheten med fem procent. Stig Gevings slutsats är att ökad isolering av traditionellt utomhusventilerade krypgrunder ska användas med försiktighet och alternativa konstruktioner som platta på mark ska övervägas. Helt vill han dock inte överge krypgrundstekniken, utan pekar på att med ett lager av termisk isolering på botten av krypgrunden kan lösa problemen.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/12 sid 12

Annons