Kristinehamn valde bort EPC

Annons

Kristinehamns Bostads AB var nära att nappa på ett EPC-anbud för sina fastigheter men valde att energieffektivisera själva. Målet är att ha minskat energibehoven med 20 procent till år 2016 räknat från 2007.

För några år sedan var Kristinehamns Bostads AB nära att göra en EPC-upphandling men valde till slut att själva klara av effektivisera energianvändningen.
- EPC skulle innebära stora kostnader direkt som vi i det läget inte ansåg oss kunna ta, därför bestämde vi oss för att själva ta tag i saken, säger Sabina Hansson, förvaltare på Kristinehamns Bostad AB.
Effektiviseringsprojektet startade 2008 och har börjat ge resultat. Med individuell mätning har energibehovet för varmvatten minskat cirka 30 procent i de lägenheter som hittills har berörts.
Totalt har 194 mätare för kall- respektive varmvatten installerats. Det är 146 lägenheter i två områden som hittills har fått individuell mätning till en kostnad av cirka 350 000 kronor. Mätdata överförs via en radiosändare från varje mätare till en centralenhet som sedan sänder alla data till en server.

Vattenförbrukningen sjönk
Och det har varit lönsamt hävdar Mikael Pettersson,  energitekniker på Kristinehamns Bostads AB.
- Ja, absolut. Vi gick ut med information till hyresgästerna förra sommaren och då sjönk varmvattenförbrukningen direkt.
I hyran ingår 1 100 liter per kvm och år. Den som överstiger det får betala extra, den som förbrukar mindre får ett avdrag. I några fall har det lett till avgiftsminskning med 150 – 200 kronor per månad.
Nästa år ska den individuella vattenmätningen utökas till fler hus. Bolaget har ett 20-tal fastigheter med totalt 1 240 lägenheter.
Den handlingsplan för effektiviseringen som bolaget nu följer baseras dels på egna undersökningar dels på de gjorda energideklarationerna.
Så energideklarationerna har givit så konkreta förslag på åtgärder att de har varit användbara?
- Ja. Vi ställde krav på dem. Man får de deklarationer man beställer. Det går säkert att få billigare deklarationer men då får man väl i stort sett ett blankt papper, säger Mikael Pettersson.

20 procents minskning

I energideklarationerna föreslogs bland annat frånluftsvärmepumpar i trevåningshus, något som bostadsbolaget tidigare inte hade övervägt. Kostnadskalkyler fanns med som visade att det skulle vara lönsamt. Energideklarationerna har gjorts av företaget Prows i samarbete med EnergoRetea. Nu pågår installation av frånluftsvärmepumpar i ett par fastigheter som nästa steg i effektiviseringen. Den satsningen bedöms ha betalat sig på tre-fyra år.
Kristinehamns Bostads AB är med i Saboföretagens Skåneinitiativ som innebär att energianvändningen ska ha minskat med 20 procent på el, värme och vatten till år 2016 från 2007 års nivå.

Hur ligger ni till i dag?
- Vi sparade 11-12 procent redan 2007 så vi har hela vägen, 20 procent kvar men vi har kommit en bit på väg, speciellt på elsidan, säger Mikael Pettersson.
Trapphusen har haft lysrörsbelysning som har varit igång dygnet runt. De är nu utbytta till armaturer som dimrar ned till 10 procent och som tänds upp när någon är i närheten. All glödlampsbelysning är bytt till lågenergilampor sedan 2007. Eldrivna varmluftsaggregat som fanns i trapphus har helt sonika stängts av och ingen verkar sakna dem.
- Nej, de har varit borta i drygt ett år och vi har inte fått några klagomål, säger Mikael Petterson.

Lars Eriksson
Energi & Miljö 1-2010

Annons

Kommentarer

Det är skrämmande läsning att inse att Sveriges fastighetschefer är så korkade att de inte klarar av att förstå sig på normal investeringsekonomi. Att sätta upp individuella mätare o tro att husen blivit mer energieffektiva visar på de enorma dumheter som många förvaltare besitter. Besparingen beror på att hyresgästerna blivit snåla...