Krav på lappen-i-trappen försvinner?

Annons

Allt färre byggnader omfattas av EU:s krav på att visa upp sina energidata, den så kallade lappen i trappen. I det senaste direktivet är alla hus under 500 kvm och även många större byggnader undantagna.

I EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, som togs före sommaren förra året, ingick en passus om energicertifikat, i Sverige känt som ”lappen i trappen”. Enligt kapitel 13 i direktivet krävs endast att detta anslås i vissa lokaler som ofta besöks av allmänheten.
I en boverksrapport (N2010/1474/E) konstateras nu att direktivet fortfarande kräver att energideklarationen ska visas på en framträdande och för allmänheten väl synlig plats i andra lokaler än myndighetslokaler, som är över 500 kvm och som ofta besöks av allmänheten (exempelvis affärer och köpcentrum, snabbköp, restauranger, teatrar, banker och hotell).

Lagkravet på ”lappen i trappen” i vanliga bostadshus har i direktivet alltså försvunnit.
Enligt Thomas Johansson, specialist på energidirektivet hos Boverket, behöver direktivet inte nödvändigtvis betyda att det svenska lagkravet på att ”lappen i trappen” försvinner – det är upp till medlemsländerna att utforma strängare regler än vad EU-direktivet förordnar. Och så kan det också bli.
- Regeringen kommer i vår att skicka ut en departementsskrivelse som remissförslag till berörda aktörer inom byggsektorn för att få in sypunkter på detta och andra regeländringar som blir följden av det nya energidirektivet. Efter att remissvaren kommit in kommer ett förslag till lagändring som läggs i en proposition våren 2012, för att träda i kraft som lag 1 juli nästa år, säger Thomas Johansson.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2 2011 sid 9

  • Fakta:
    Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att energicertifikatet visas på en framträdande plats som är klart synlig för allmänheten i byggnader med en total användbar golvyta på över 500 kvm. Detta gäller i byggnader för vilken ett energicertifikat har utfärdats i enlighet med artikel 12.1, och som utnyttjas av offentliga myndigheter och/eller ofta besöks av allmänheten.
Annons