Krav på gång för fastbränsle

EU. Redan 2009 hölls de första mötena inför de kommande ekodesignkraven på fastbränsleutrustning.

pellets1fotoil.jpg

Ännu är det inte helt klart vilka produkter som kommer att omfattas, men enligt Energimyndigheten kan det komma att handla om bland annat braskaminer och pelletspannor. En förstudie är gjord som visar vilka miljökrav EU:s konsulter anser kan ställas på utrustning upp till 500 kW, den finns att ladda hem från Energimyndighetens hemsida. Myndigheten ska leverera de svenska synpunkterna till EU och är nu angelägen om att få in branschens synpunkter. Kommande EU-möte om fastbränsleutrustning är planerat till 12 juli i Bryssel.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö 6/7 2012 sid 9

Annons