Kraftigt fallande byggprognos

Annons

Antalet påbörjade bostäder faller stort i år enligt Boverkets prognos. Byggandet av bostadsrätter och småhus fortsätter att minska nästa år.

Antalet påbörjade hyreslägenheter har i stort sett halverats sedan år 2006, främst till följd av stigande byggpriser och borttagna stöd. Nu minskar efterfrågan på bostadsrätter och småhus. Boverkets prognos är att 26 500 bostäder påbörjas i år, varav 25 000 genom nybyggnad. År 2009 påbörjas 25 500 bostäder, varav 23 500 genom nybyggnad.

Nettotillskottet genom ombyggnader beräknas till 1 500 respektive 2 000 bostäder. Fram till år 2009 minskar byggstarterna därmed med cirka 40 procent jämfört med år 2006 då cirka 41 500 bostäder påbörjades, oräknat s.k. ”Odellplattor” enligt Boverkets bedömning. Men prognosen är mycket osäker. Konsekvenserna av finanskrisen och konjunkturnedgången på är än så länge våra att överblicka. Det är samtidigt anmärkningsvärt att endast 1 700 hyreslägenheter påbörjades under första halvåret i år, enligt preliminär statistik från SCB.

Källa: Boverket

 bygge-bostadshus-goteborg7.JPG

Annons