Kraftiga protester mot IMD-förslag

Det kokar bland Sabos medlemsföretag. Ett eventuellt krav på IMD av värme kritiseras hårt.

Ett krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme vid nyproduktion, större renovering och i befintlig bebyggelse väcker ilska bland Sabos medlemsföretag. Kravet finns i regeringens förslag till införande av ett EU-direktiv, energieffektiviseringsdirektivet, i svensk lag. Det föreslås träda i kraft redan nästa år. I en skrift går Sabo, vars medlemsföretag tillsammans har praktisk erfarenhet av IMD, till attack mot förslaget. Bland argumenten märks att det skulle leda till felaktiga prioriteringar, vilket i sin tur skulle ge mindre energieffektivisering per insatt krona än alternativa åtgärder.

"Obligatoriskt"
Sabo har gjort en alternativ tolkning av EU-direktivet, som man nu hoppas få gehör för hos regeringen. Där trycker organisationen på att IMD-investeringen ska vara ekonomisk rimligt och proportionerlig i förhållande till möjliga energibesparingar. Men den samlade juridiska bedömningen från juristerna på social-, närings- och justitiedepartementet, är att direktivet är obligatoriskt när det gäller värmemätning, meddelar Fredrik von Malmborg, kansliråd på Näringsdepartementet.
- Vi har gjort en tolkning av EU-direktivet att vid om- och nybyggnad är det obligatoriskt, medan det inte är det i befintlig bebyggelse, säger Fredrik von Malmborg.

Kan bli högre hyror
Lars Sandell, projektledare på Hyresbostäder och Studentbo i Norrköping, menar att ett införande - trots protester från Sabo, Fastighetsägareföreningen och Hyresgästföreningen - kan leda till högre hyror.
- Om det införs kommer ju energispararbetet att minska, eftersom fastighetsägarna inte har något incitament att spara energi, säger han.

Mark Kretz/Ingar Lindholm Energi & Miljö nr 9/2013 sidan 12

Annons

Kommentarer

Så skönt att "se" högljudda protester mot IMD! Det tragiska är ju dock att politikerna inte har något annat val!

VVS-branschen har sedan urminnes tider vägrat att lära sig hur man gör en korrekt injustering m.fl. ekonomiskt hållbara åtgärder! Resultatet av detta blir så klart att man måste införa en löjlig och felriktad lagstiftning.

För några år sedan balanserade jag värmesystemet i 108 lägenheter, nybyggda av Skanska 2008 på Lidingö. Fastigheten var försedd med individuella dragningar till varje radiator för att kunna göra individuell värmemängdsmätning (IM). Distributionen skedde alltså via trapphusen och dragning in i lägenheterna med en sjukt massa rör!

Något år innan jag kom in i bilden hade man installerat individuell mätning i varje lägenhet och sparat i storleksordningen 800 000 kr första året! När jag gjort mitt jobb så hade energianvändningen gått ner med knappt 10 % till!

Vad lär vi då oss av detta? Att den enormt kostsamma inledande installationen var bortkastade pengar liksom all individuell mätning för att inte nu tala om kostnaderna för debiteringarna! S.k. IMD!

Vi lär oss också att det inte överhuvudtaget finns några fungerande VVS-system! Exemplet från Lidingö ger en klockren bild av hur VVS-branschen inte vill någonting hellre än att leverera en massa onödiga och dyra prylar! Det är ingenting annat än en skandal att vi har en förening som verkar för en sådan ordning! Jag tycker att det är kriminellt!