Kopparkorrosion utan syre skapar oenighet

 Korrosion i koppar kan uppstå även utan syre. Forskare vid KTH har upptäckt en möjlig process som dock är så långsam att den knappast betyder något för vattenrör.

Frågan om koppar korroderar i syrgasfria miljöer är het inom kärnkraftindustrin, där koppar används som kapsling för avfall från kärnreaktorerna. Miljön kring kapslarna liknar den i vattenrör: så fri från syrgas som möjligt men fullt med vatten.

Efter en rapport från forskare på KTH, Peter Szakalos och Gunnar Hultqvist, om att koppar kan korrodera även utan närvaro av syrgas, beslutade SKB, Svensk kärnbränslehantering AB, att utreda saken igen och anlitade två andra KTH-forskare, Börje Johansson och Pavel Korzhavyi, för uppdraget.
- Vi hittade en ny struktur för kopparhydroxid, berättar Pavel Korzhavyi.

Strukturen är inte stabil och sönderfaller till vatten och kopparoxid.  SKB:s slutsats är att processen för omvandlingen är obetydlig och inte har någon påverkan på säkerheten för slutförvaret. Men de två forskare som gjort den tidigare rapporten vidhåller att korrosion är ett problem som borde uppmärksammas bättre.

Hur det än är med korrosionen så borde det inte påverka kopparrör eftersom processen är så långsam.
- Vattenrören håller säkert i 100 till 150 år i alla fall, säger Peter Szakalos, en av de forskare som gjort den ursprungliga korrosionsstudien.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 2/12 sid 14
+

Annons