Kontor för belysnings-forskning

Ett levande laboratorium har etablerats i Shanghai. Första uppdraget blev att undersöka bästa valet av belysningsstyrning.

Rätt typ av belysningsstyrning kan spara mycket energi, något som är extra viktigt i områden med stort kylbehov. Vid Tongjiuniversitetet i Shanghai i södra Kina har därför ett levande laboratorium byggts upp, det vill säga ett av universitetets kontor fungerar även som testplats för olika belysningslösningar. Labbet har sponsrats av Osram. För närvarande testas betydelsen av arbetsbelysning vid varje skrivbord, en studie som ännu inte är avslutad. Däremot är forskarna färdiga med en undersökning om val av belysningsstyrning. I kontoret kan bland annat rörelsedetektorer och dagsljusstyrning testas. - Vi provade åtta olika scenarior. Bäst resultat gav scenario ett, där rörelsedetektorn var avstängd medan dagsljusstyrningen var på. Även scenario sju gav bra resultat. Då användes rörelsedetektorn för att släcka, men inte tända, och dagsljusstyrning användes, sade professor Yiqun Pan, som presenterade studien.

kina

I det här kontoret testas olika belysninglösningar. Den första studien handlade om val av belysningsstyrning. Foto: Tongjiuniversitetet

Testriggen ska nu köras i ett år. Bland annat mäts ljuset en gång per minut. Riggen omfattar tolv arbetsplatser i öppet landskap och två mötesrum. Belysningen består av T5-lysrör som styrs i fem grupper med Dali.  Försöken visade att samtliga yttre arbetsplatser klarade de kinesiska kraven på 300 lux på arbetsytan. Trots de goda resultaten för dagsljusstyrning är det inte den främsta rekommendationen från Yiqun Pan. - Vi studerade inte de enskilda faktorerna utan olika kombinationer av styrteknik. Möjligen skulle jag säga att rörelsedetektorn är viktigare, eftersom den är så mycket billigare i inköp, sade Yiqun Pan.

Enligt rapporten är manuell tändning samt en rörelsedetektor som automatiskt släcker belysningen den styrlösning som rekommenderas.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 8 2013 sidan 49

 

  • FAKTA:  försökskontoret: Före ombyggnad: Installerad effekt 12,5 W/kvm Total belysningseffekt 2 696 kW Ljuskällor: lysrör (36 W) och kompaktlysrör Dagsljuspotential: arbetsplatserna närmast fönstren klarade kravet på 300 lux under 80 procent av arbetstiden under utvärderingsperioden, en höstmånad 2011. Efter ombyggnad: Installerad effekt 9,8 W/kvm Ljuskällor: T5-lysrör Kontroll: Ljuskällorna delades in i fyra grupper med en Dali Multi3-kontroll per grupp och en till två kombinerade sensorer (belysningsstyrka och närvaro). Rörelsedetektorerna placerades så att de täckte hela utrymmet.

 

 

 

Annons